• Bài giảng Chương 4: Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệpBài giảng Chương 4: Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp

  Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó các tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi

  pptx94 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng - Nguyễn Lê Hồng VỹBài giảng Chương 3: Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng - Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Khái niệm: Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong 1 thời hạn nhất định với 1 khoản chi phí nhất định.  Tín dụng ngân hàng chứa đựng 3 nội dung:  Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người sử dụng.  Sự chuyển nhượng này có thời hạn.  Sự chuyển nhượng này c...

  pdf19 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0

 • Kiểm toán - Chương 2: Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toánKiểm toán - Chương 2: Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán

  CHỨNG TỪKIỂM TOÁN, CƠ SỞDẪN LIỆU, BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN - HỆTHỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ - GIAN LẬN VÀSAI SÓT - TRỌNG YẾU VÀRỦI RO

  pdf35 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương tài chính tiền tệBài giảng Chương tài chính tiền tệ

  Khái niệm và đặc điểm tín dụng ? Vai trò của tín dụng ? Các hình thức tín dụng ? Lãi suất

  pdf54 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Tín dụng (tiết 1)Bài giảng Chương 3: Tín dụng (tiết 1)

  - TD là sự vay mượn giữa người đi vay và người cho vay, trên cơ sở thỏa thuận về thời gian nợ và tiền lãi. - TD là sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng trong một khoản thời gian và với một khoản chi phí nhất định.

  ppt31 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệpBài giảng Kế toán doanh nghiệp

  Vai trò, nhiệm vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp Khái niệm Theo Luật kế toán Việt Nam: Kế toán là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.

  ppt9 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 1: Kế toán bất động sản đầu tưKế toán kiểm toán - Chương 1: Kế toán bất động sản đầu tư

  Nội dung chương bao gồm: -Những vấn đề chung -Kế toán nghiệp vụ hình thành BĐS ĐT -Kế toán nghiệp vụ kinh doanh BĐS ĐT -Kế toán nghiệp vụ bán, thanh lý, chuyển đổi BĐS ĐT -Trình bày thông tin trên BCTC

  pdf21 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0

 • Kế toán chi phíKế toán chi phí

  Chương 1: Những khái nhiệm chung về KTCP  Chương 2: Phân loại chi phí & Giá thành SP  Chương 3: Kế toán chi phí & Tính giá thành SP theo chi phí thực tế.  Chương 4: Kế toán chi phí & Tính giá thành SP theo chi phí thực tế kết hợp ước tính CP.  Chương 5: Kế toán chi phí & Tính giá thành SP theo chi phí thực tế kết hợp ước tính CP Địn...

  pdf9 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0

 • Kế toán ngân hàngKế toán ngân hàng

  Chương I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Chương II: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Chương III: KẾ TOÁN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Chương IV: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG Chương V: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ

  pdf67 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Nguyên lý kế toánKế toán kiểm toán - Nguyên lý kế toán

  Định nghĩa Kế toán và phân loại kế toán 2. Đối tượng của kế toán 3. Các phương pháp kế toán 4. Môi trường kế toán 5. Môi trường pháp lý 6. Nguyên tắc và yêu cầu kế toán

  pdf45 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0