• Tài liệu Thị trường chứng khoánTài liệu Thị trường chứng khoán

  Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam. 1. Nguyên nhân hình thành. - Quá trình đổi mới nền kinh tế diễn ra nhanh chóng, nhu cầu vốn cho sự phát triển là rất lớn, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn ra nhanh chóng (Cổ phần mỗi năm phải huy động vào khoảng 5%GDP, vay trong nước khoảng 3%GDP). Trong khi đó lượng vốn huy động được ...

  docx100 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 5: Chi phí vốn của doanh nghiệpBài giảng Chương 5: Chi phí vốn của doanh nghiệp

  Chi phí vốn là chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn, được tính bằng số lợi nhuận kỳ vọng đạt được trên vốn đầu tư vào dự án hay doanh nghiệp để giữ không làm giảm số lợi nhuận dành cho chủ sở hữu.

  pdf31 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu Môn phân tích và đầu tư chứng khoánTìm hiểu Môn phân tích và đầu tư chứng khoán

  Mục tiêu kinh tế của nhà đầu tư CK - Cổ tức; lãi trái phiếu - Chênh lệch giá => Quan trọng nhất => Để thu chênh lệch giá phải dự báo đúng giá trong tương lai.

  ppt40 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 4: Quản lý nguồn vốn trong doanh nghiệp - Trần Phi LongBài giảng Chương 4: Quản lý nguồn vốn trong doanh nghiệp - Trần Phi Long

  Tổng quan về nguồn vốn của doanh nghiệp Phương thức huy động vốn bằng nợ Phương thức huy động vốn, bằng vốn chủ sở hữu

  pdf32 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Phân tích kỹ thuậtPhân tích kỹ thuật

  Địnhnghĩa: Phântích kỹthuật là sựghichéptheo biểuđồ, đồthị cácgiaodịchcủamộthaymộtnhómcổphiếutrong quákhứđểdựbáoxuthế,triểnvọngtrongtươnglai. -Khỏiniệmkhỏc: PTKTlà baogồmviệckiểmtra dữliệucủathị trường trong quỏkhứ( giỏcả,khốilượng giaodịch),đểlàmcơsởdựđoỏngiỏ chứngkhoỏntrong tương laitừ đúquyếtđịnhmua,bỏnchứngkhoỏn. =>Đồthịcủacácchỉtiêuthống...

  pdf33 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoánBài giảng Thị trường chứng khoán

  Kháiniệm: Lànơidiễnracácgiaodịch muabáncácloại chứngkhoántheo nhữngquytắc nhấtđịnh Thị trường tàichính Thị trường tiền tệ Thị trường vốn

  pdf96 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn thị trường chứng khoánBài giảng môn thị trường chứng khoán

   Sau khi hoàn tất học phần học sinh có khả năng nắm vững cơ sở lý thuyết về:  Thị trường chứng khoán  Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán  Các kỹ thuật phân tích và đầu tư chứng khoán 

  pdf14 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Phân tích tài chính doanh nghiệpBài giảng Chương 3: Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Khái niệm: Phân tích tài chính (PTTC) là việc sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó.

  pdf46 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Trái phiếu chuyển đổi của công ty cổ phần chứng khoán TP Hồ Chí Minh(ssi co.,ltd)Trái phiếu chuyển đổi của công ty cổ phần chứng khoán TP Hồ Chí Minh(ssi co.,ltd)

  Ngày 26/03/2010, CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HoSE: SSI) phát hành 2 triệu trái phiếu chuyển đổi SSICB2010 mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu với lãi suất 4%/năm và quyền thực hiện thuộc về trái chủ. Đã có 12 nhà đầu tư ban đầu, trong đó phần lớn là nhà đầu tư tổ chức mua trái phiếu chuyển đổi (TPCD) của SSI, với số vốn rót vào là 2,000 tỷ đồng. ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Thị trường chứng khoánThị trường chứng khoán

  Bản chất của TTCK: TTCK là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán các loại chứng khoán trung và dài hạn. Xét về mặt hình thức, TTCK chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi các loại chứng khoán, qua đó thay đổi các chủ thể nắm giữ chứng khoán.

  pdf95 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 12/03/2016 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0