• Bài giảng Tổng quan về quản trị ngân hàng và chiến lược kinh doanh của ngân hàngBài giảng Tổng quan về quản trị ngân hàng và chiến lược kinh doanh của ngân hàng

  Những vấn đề chung về ngân hàng thƣơng mại  1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại  Theo pháp lệnh NH năm 1990: Là 1 tổ chức kinh doanh tiền tệ mà nhiệm vụ thƣờng xuyên và chủ yếu là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, chiết khấu và làm phƣơng tiện thanh toán

  pdf55 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Bài 6: Cấu trúc tài chính và vai trò của các trung gian tài chínhBài giảng Bài 6: Cấu trúc tài chính và vai trò của các trung gian tài chính

  Hệthống tài chínhlà mộtthực thể phứctạp vềcấutrúc vàchứcnăngở mọinoi trên thế giới. Nóbaogồm nhiềuloại hìnhtổ chứckhácnhauvà đượcđiềutiếtbởichínhphủ. 1.

  pdf27 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 8: Thị trường tài chínhBài giảng Chương 8: Thị trường tài chính

  Thị trường TC là gì ? Tại sao cần phải có thị trường TC Vai trò của Nhà nước trong việc tham gia như thế nào ?

  pdf21 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 7: Hệ thống ngân hàngBài giảng Chương 7: Hệ thống ngân hàng

  Lịch sử hình thành ngân hàng trung ương Giai đoạn 1: Hình thành ngân hàng độc quyền phát hành. Giai đoạn 2: Ngân hàng dộc quyền phát hành phát triển trở thành NHTƯ 2/ Mô hình ngân hàng trung ương

  pdf10 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 6: Tín dụng và lãi suấtBài giảng Chương 6: Tín dụng và lãi suất

  Khái niệm đặc điểm quan hệ tín dụng. T Tʹ (T + t) Đặc điểm tín dụng 2 Tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên nguyên tắc có hoàn trả (vốn và lãi) sau một thời gian nhất định

  pdf22 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 5: Trung gian tài chínhBài giảng Chương 5: Trung gian tài chính

  Trung gian TC là những tổ chức thực hiện hoạt động huy động nguồn tiền nhàn rỗi của nhiều chủ thể trong nền kinh tế bằng những hình thức, phương pháp, cơ chế khác nhau, sau đĩ cung ứng cho chủ thể cĩ nhu cầu.

  pdf34 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 4: Tài chính doanh nghiệpBài giảng Chương 4: Tài chính doanh nghiệp

  Một số vấn đề liên quan doanh nghiệp Doanh nghiệp là gì ? Những loại hình doanh nghiệp Vai trò vị trí doanh nghiệp trong nền kinh tế

  pdf19 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Lý luận cơ bản về tiền tệ (tiếp)Bài giảng Chương 2: Lý luận cơ bản về tiền tệ (tiếp)

  Hàng ngày, mỗi người đều sử dụng tiền để mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ nhưng ít người biết được quá trình phát triển của tiền từ thời cổ đại cho đến tận nay như thế nào

  pdf28 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 1: Lý luận về tài chínhBài giảng Chương 1: Lý luận về tài chính

  Tiền đề hình thành quan hệ TC Quá trình phát triển nền kinh tế H²- T ² NGUYEN ANH TUAN 2 Tạo cở sở vật chất về kinh tế làm nền tảng cho quan hệ TC Tạo phương tiện công cụ cho quan

  pdf15 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Tài chính côngBài giảng Chương 3: Tài chính công

  Những vấn đề cơ bản TC công Khái niệm TC công Vai trò TC công Đặc điểm TC công 1 Những quan hệ kinh tế trong quá trình huy động, sử dụng nguồn lực tài chính do nhà nước sở hữu nhằm cung ứng cho nền kinh tế những hàng hóa dịch vụ công

  pdf36 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0