• Chương 6 – Mô hình hoá xử lýChương 6 – Mô hình hoá xử lý

  Mô hình hoá hoạt động hệ thống Mô hình dòng dữ liệu – DFD Các phương pháp phân tích xử lý Các mức mô hình hoá xử lý Qui trình mô hình hoá xử lý Đặc tả xử lý

  ppt87 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Chương VI View – Bảng ảoChương VI View – Bảng ảo

  • View là đối tượng dùng lưu trữ một phát biểu Select. • View được xem như là một Table có cấu trúc và dữ liệu trả về bởi phát biểu Select Do đó View được dùng trong: • Mệnh đề FROM của phát biểu Select khác • Các phát biểu Insert, Update, Delete để cập nhật dữ liệu trên Table nguồn của View.

  ppt10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Chương 7: Tìm kiếmChương 7: Tìm kiếm

  Trình bày các thuật toán thông dụng cho việc tìm kiếm (Tìm tuần tự, tìm nhị phân) Minh họa các thuật toán Đánh giá thuật toán

  ppt11 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Chương VII Stored ProcedureChương VII Stored Procedure

  • Là một chương trình con được xây dựng bởi những phát biểu của T-SQL • Có tham số Input và Output • Được lưu trữ trong CSDL với 1 tên phân biệt. • Cho phép gọi thực hiện từ các ngôn ngữ lập trình khác. • Stored Procedure thường dùng thực hiện truy vấn hay cập nhật dữ liệu theo yêu cầu của người dùng.

  ppt18 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Chương VIII: TriggerChương VIII: Trigger

  • Trigger là một thủ tục không có tham số • Một Table có thể chứa nhiều Trigger • Trigger tự động thực hiện khi một trong 3 phát biểu Insert, Update, Delete thay đổi dữ liệu trên table chứa trigger. • Trigger chỉ được thực hiện khi phát biểu cập nhật thoả mãn các ràng buộc đa khai báo trên Table. Do đó, Trigger thường được dùng để kiểm tra các r...

  ppt17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Chương II: Bảng dữ liệuChương II: Bảng dữ liệu

  - Bảng: Gồm nhiều cột và nhiều dòng dùng để lưu trữ thông tin dữ liệu. - Cột hoặc trường: trong cùng một cột chỉ cho phép chứa duy nhất một loại dữ liệu: số, văn bản, ngày cột gồm:

  pdf108 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Chương III: QueryChương III: Query

  Dùng để trả lời các câu hỏi có tính chất tức thời. - Bộ hỏi được dùng để lựa chọn các bản ghi (record), cập nhật các bảng và bổ sung các bản ghi mới vào bảng. - Dùng làm nguồn dữ liệu cho các biểu mẫu, báo cáo. - Tạo lập, cập nhật CSDL.

  pdf103 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Chapter 5: DeadlockChapter 5: Deadlock

   Định nghĩa deadlock  Điều kiện để có deadlock  Các phương pháp giải quyết Ngăn ngừa deadlock Tránh deadlock Phát hiện deadlock Phục hồi deadlock

  pdf50 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng cơ sở dữ liệu - Chương IV: FormBài giảng cơ sở dữ liệu - Chương IV: Form

  - Form là một thành phần dùng để cập nhật dữ liêu trên các Table, và là giao diện giữa người và máy. - Form thường được dùng trong các trường hợp sau: - Thiết kế màn hình nhập dữ liệu. - Thiết kế menu. - Thiết kế các màn hình tra cứu thông tin. - Tạo các màn hình giới thiệu, trợ giúp.

  pdf103 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Chương 9: Hệ thống nhập/ xuất (I/O systems)Chương 9: Hệ thống nhập/ xuất (I/O systems)

   Hỗ trợ giao tiếp giữa người dùng –hệ thống và giữa các hệ thống với nhau  Thiết bị phần cứng phục vụ I/O (I/O Hardware)  Device  Bus  Controller  Port: status, control, data in, data out  Các phần mềm phục vụ I/O (I/O Software)

  pdf17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 13/03/2015 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0