• Kinh tế thương mại, dịch vụ - Chương I: Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, Quản lý hành chính nhà nước và công vụ, công chứcKinh tế thương mại, dịch vụ - Chương I: Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, Quản lý hành chính nhà nước và công vụ, công chức

  Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2. Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước 3. Quản lí hành chính nhà nước về Giáo dục và đào tạo 4. Công vụ, công chức

  ppt40 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi ôn tập quản lý nhà nước về đô thịCâu hỏi ôn tập quản lý nhà nước về đô thị

  Câu 1: So sánh QLNN về đô thị và nông thôn. Ở nước ta hiện nay cần xây dựng mô hình chính quyền đô thị không, tại sao ?. 1. Đặc điểm của đô thị và nông thôn: - Đô thị: Mật độ dân số cao; lao động phi nông nghiệp là chủ yếu; là nơi đóng vai trò chủ đạo cho sự phát triển của một vùng, khu vực hay quốc gia. Người dân sống theo lối sống đô thị, m...

  pdf27 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Thực hiện kế hoạch 5 năm 1996 - 2000Thực hiện kế hoạch 5 năm 1996 - 2000

  Đại hội đại biểu lần thứ VIII của đảng họp từ 28/6 đến 1/7/1996 đã đề ra nhiệm vụ , mục tiêu của kế hoạch 5 năm 1996-2000 là : đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ , tiếp tục phát triển nền kinh tế hang hóa nhiều thành phần phấn đấu tăng trưởng kinh tế nhanh , hiệu quả và bền vững đi đôi với việc giải quyết những vấn đề bức xúc ...

  ppt9 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Mối quan hệ giữa tự do kinh tế, hành vi doanh nhân và tăng trưởng kinh tế: Trường hợp Việt NamMối quan hệ giữa tự do kinh tế, hành vi doanh nhân và tăng trưởng kinh tế: Trường hợp Việt Nam

  Bài viết này xem xét ảnh hưởng của tựdo hoá kinh tế đến hành vi doanh nhân, tiếp đến phân tích các ảnh hưởng của hành vi doanh nhân đến tăng trưởng kinh tế và xem xét thực tiễn ởViệt nam. Kết quảnghiên cứu chỉra rằng, khi mởrộng tự do hoá kinh tếsẽtạo điều kiện cho hành vi doanh nhân phát triển, từ đó tạo động lực cho sựphát triển kinh tế. Đồ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Mối liên quan giữa tuổi cao và nghèo ở Việt NamMối liên quan giữa tuổi cao và nghèo ở Việt Nam

  Nghiên cứu ở cả các nước đang phát triển và các nước phát triển cho thấy các nền kinh tế mở hơn thường có hệ thống an sinh xã hội phát triển hơn. Trái với quan niệm không đúng phổ biến là toàn cầu hóa kinh tế đã dẫn đến tình trạng các nước ?lao xuống đáy cùng? về bảo trợ xã hội, mở cửa thương mại trên thực tế có liên quan chặt chẽ với sự hiện di...

  pdf45 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Mô hình is/lmMô hình is/lm

  Thay đổi r cho phép chúng ta vẽ được đường IS, những thay đổi về G, T, hay MPC đều làm cho Y thay đổi với bất kỳ mức r nào. Sự thay đổi này làm dịch chuyển đường IS.

  pdf8 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Di cư từ nông thôn ra thành thịDi cư từ nông thôn ra thành thị

  Nhân tố xã hội: những mong muốn của người di cư muốn phá vỡ các giới hạn truyền thống của các tổ chức xã hội.  Nhân tố tự nhiên: lũ lụt và hạn hán  Nhân tố dân số học: tỷ lệ tử vong giảm đi kèm theo với tăng trưởng dân số ở nông thôn  Nhân tố văn hóa: mở rông mối quan hệ của gia đình đến các đô thị và sự cám dỗ của “ánh sáng đô thị”  Nh...

  pdf43 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế thương mại, dịch vụ - Chương 8: Thị trường độc quyền nhóm (oligopoly)Kinh tế thương mại, dịch vụ - Chương 8: Thị trường độc quyền nhóm (oligopoly)

  Có rất ít người bán (few sellers) Sản phẩm khác biệt lớn Thông tin khá hoàn hảo Rào cản tham gia thị trường cao → Vì có ít DN: quyết định của DN này (giá cả, sản lượng, ) phụ thuộc vào quyết định của các đối thủ cạnh tranh.

  pptx16 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế thương mại, dịch vụ - Chương 6. Thị trường độc quyềnKinh tế thương mại, dịch vụ - Chương 6. Thị trường độc quyền

  Đặc điểm Có duy nhất một người bán Không có sản phẩm thay thế gần gũi (close substitution) Rào cản tham gia thị trường rất lớn → Price setter

  pptx29 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Quản lý nhà nước - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảoQuản lý nhà nước - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

  Cấu trúc thị trường: là môi trường kinh tế mà người mua và người bán tương tác với nhau để xác định giá bán và sản lượng. Tiêu chí phân loại: Số lượng người mua và người bán Mức độ khác biệt về sản phẩm

  pptx29 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 17/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0