• Việt Nam: Quan hệ đối tác phục vụ phát triểnViệt Nam: Quan hệ đối tác phục vụ phát triển

  Tài liệu này là sản phẩm của nỗlực tập thểvà quan hệ đối tác ởViệt Nam với sự đóng góp của nhiều nhóm đối tác giữa Chính phủ– Nhà tài trợ– Tổchức phi Chính phủ(TCPCP) và các nhóm làm việc vềhài hòa hóa các thủtục và nâng cao hiệu quảnguồn vốn ODA của các nhà tài trợ. Tất cảcác nhóm đối tác đã hợp tác nhằm giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu p...

  pdf139 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 1: Khái quát chung về tâm lý họcBài giảng Chương 1: Khái quát chung về tâm lý học

  1.1.1. Tâm lý (Psychologie) Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng Mácxít: Tâm lý là thuộc tính của một thứ vật chất có tổ chức cao, là một hình thức phản ánh đặc biệt của chủ thể đối với hiện thực khách quan. Theo Mác – Lênin: Tâm lý là hiện tượng tinh thần này sinh trong não, điều khiển mọi hoạt động của con người, là hình ảnh chủ quan của thế giới...

  ppt44 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Tín hiệu của 8085Tín hiệu của 8085

  Toàn bộ các tín hiệu của8085 có thể đuợc phân thành6nhóm: (1) Tuyến địa chỉ (2) Tuyến dữ liệu (3) Các tín hiệu trạng thái và điều khiển (4) Nguồn cung cấp và các tín hiệu tần số (5) Các ngắt và các tín hiệu tần số (6) Các cổngI/Onối tiếp

  pdf11 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 1: Tâm lý học là một khoa họcBài giảng Chương 1: Tâm lý học là một khoa học

  Tâm lý con người luôn gắn liền với hoạt động của họ •Tất cả những hiện tượng: nhìn, nghe, suy nghĩ, tưởng tượng, trí nhớ đều là những hiện tượng tâm lý. Chúng hợp thành lĩnh vực hoạt động nhận thức của con người. •Khi đã nhận thức được sự vật, hiện tượng xung quanh mình, chúng ta thường tỏ thái độ với chúng  Thể hiện đời sống tình cảm c...

  pdf59 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chiến tranh lạnh và hệ quả của nóBài giảng Chiến tranh lạnh và hệ quả của nó

  Trọng tâm: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh lạnh Những nguyên nhân cơ bản dẫn đến Chiến tranh lạnh Những đặc điểm cơ bản của Chiến tranh lạnh Hệ quả của chiến tranh lạnh

  ppt30 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu tâm lý học - Xung đột tâm lýTài liệu tâm lý học - Xung đột tâm lý

  Tổ chức cơ quan đã có trình độ phát triển cao. Ý thức trách nhiệm trong từng thành viên đã được nâng cao. Mỗi thành viên trong tập thể đều nhận thức rõ nhiệm vụ của tổ chức. Kỷ luật tập thể ngày càng được củng cố. Mối quan hệ giữa các thành viên trong tâp thể trở nên bền vững hơn. Trong giai đoạn này người lãnh đạo chuyển sang phong cách lãnh đạo d...

  doc49 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương IV: Cảm giác và tri giácBài giảng Chương IV: Cảm giác và tri giác

  Đặt một vật vào lòng bàn tay của người bạn một vật bất kì với yêu cầu trước đó người bạn phải nhắm mắt lại, bàn tay không được nắm lại hay sờ bóp thì chắc chắn người bạn sẽ không biết chính xác đó là vật gì, mà chỉ có thể biết được vật đó nặng hay nhẹ, nóng hay lạnh

  ppt52 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nghĩa duy vật biện chứngcơ sở lý luận của thế giới quan khoa họcBài giảng Nghĩa duy vật biện chứngcơ sở lý luận của thế giới quan khoa học

  I THẾ GIỚI QUAN VÀ THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC 1.Thế giới quan và các hình thức cơ bản của thế giới quan a, Khái niệm thế giới quan - Định nghĩa: Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm, quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới (TGQ bao hàm cả nhân sinh quan NSQ và là sự hòa nhập...

  ppt102 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Thiết kể xây dựng chương trình du lịchThiết kể xây dựng chương trình du lịch

  Khái niệm : Là lịch trình được định trước của chuyến đi do các DNLH tổchức, trong đó xác định được thời gian chuyến đi nơi đến du lịch, các điểm dừng chân, các dịch vụlưu trú,vận chuyển các dịch vụkhác và có giá bán của chương trình. 2. Phân loại : a. Căn cứvào nguồn gốc phát sinh: +CTDL chủđộng: DNLH nghiên cứu thịtrường đểxây dựng chương t...

  pdf8 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng (pra)Đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng (pra)

  Trước thập niên 1970, các chương trình phát triển nông thôn ở các nước đang phát triển có tỷ lệ thất bại cao do: • Chi phí khá cao, tốn nhiều thời gian và nhân lực. • Các tổ chức thuộc chính phủ, phi chính phủ và các cơ quan quốc tế thường sử dụng phương thức áp đặt chủ yếu từ trên xuống (top-down) mà không tham khảo lấy ý kiến của nông dân là nh...

  ppt52 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 02/03/2016 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0