• Chương 4. Hàm băm xác thực và chữ kí sốChương 4. Hàm băm xác thực và chữ kí số

  Xác thực mẩu tin liên quan đến các khía cạnh sau khi truyền tin trên mạng  Bảo vệ tính toàn vẹn của mẩu tin: bảo vệ mẩu tin không bị thay đổi hoặc có các biện pháp phát hiện nếu mẩu tin bị thay đổi trên đường truyền.  Kiểm chứng danh tính và nguồn gốc: xem xét mẩu tin có đúng do người xưng tên gửi không hay một kẻ mạo danh nào khác gửi....

  pdf92 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 31/03/2015 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 1

 • Chương 4- Tìm kiếmChương 4- Tìm kiếm

  Mô hình chung của bài toán tìm kiếm: Có một tập n đối tượng. Mỗi đối tượng có nhiều thuộc tính, được thể hiện bằng một kiểu bản ghi gồm nhiều trường. Trong đó có 1 trường mà giá trị của nó đặc trưng cho đối tượng, cho phép xác định hoàn toàn đối tượng, thường gọi là khóa. Bài toán tìm kiếm: Có...

  ppt40 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 31/03/2015 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Chương 5 Thiết kế giao diệnChương 5 Thiết kế giao diện

  Màn hình (MH) giao diện (GD) giúp người sử dụng giao tiếp với PM để thực hiện các công việc của mình trên máy tính. TKGD là mô tả hệ thống các MHGD này. Nếu 1 PM không có hệ thống giao diện thì người sử dụng sẽ làm việc với PM như thế nào?

  ppt85 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 31/03/2015 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Chương 3 Ngoại lệChương 3 Ngoại lệ

  Định nghĩa ngoại lệ (Exception) Bắt giữ & xử lý ngoại lệ Chuyển tiếp (Ném) ngoại lệ Định nghĩa lớp Ngoại lệ mới

  pdf18 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 31/03/2015 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Chương 4 Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình CChương 4 Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình C

  C là ngôn ngữ lập trình cấp cao, được sử dụng phổ biến để lập trình hệ thống và phát triển các ứng dụng Vào những năm cuối thập kỷ 60 đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 20, Dennish Ritchie phát triển ngôn ngữ lập trình C dựa trên ngôn ngữ BCPL và ngôn ngữ B

  pdf29 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 31/03/2015 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Chương 4 Logic circuitChương 4 Logic circuit

   Tích chuẩn (minterm): mi(0 ≤ i  2n-1) là các số hạng tích (AND) của n biến mà hàm Boole phụ thuộc với quy ước biến đó có bù nếu nó là 0 và không bù nếu là 1.  Tổng chuẩn (Maxterm): Mi(0 ≤ i  2n-1) là các số hạng tổng (OR) của n biến mà hàm Boole phụ thuộc với quy ước biến đó có bù nếu nó là 1 và không bù nếu là 0

  pdf49 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 31/03/2015 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Chương 4 Lý thuyết mã mã hóa nguồnChương 4 Lý thuyết mã mã hóa nguồn

   Trong các hệ thống truyền tin, nguồn nhận thường tập hợp các tin màbên phát dùng để lập nên các bản tin. • Các tin thường sẽ được ánh xạ(mã hóa) thành một dạng biểu diễn khác thuận tiện hơn để phát đi.

  pdf33 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 31/03/2015 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Chương 4 : Phân tích từ vựngChương 4 : Phân tích từ vựng

  Vai trò của bộ phân tích từ vựng CÁC TÍNH CHẤT CỦA TOKEN CHỨA TẠM CHƯƠNG TRÌNH NGUỒN  Đặc tả, nhận dạng token  Sơ đồ dịch Automat hữu hạn –Automat hữu hạn không tất định (NFA) –Automat hữu hạn tất định (DFA)

  pdf54 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 31/03/2015 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Chương 3. Mật mã khoá công khaiChương 3. Mật mã khoá công khai

   Trong hệ mật khóa đối xứng thì khóa phải được chia sẻ giữa hai bên trên một kênh an toàn trước khi gửi một bản mã bất kì. Trên thực tế điều này rất khó đảm bảo.  Ý tưởng về một hệ mật khoá công khai được Diffie và Hellman đưa ra vào năm 1976  Rivesrt, Shamir và Adleman hiện thực hóa ý tưởng trên vào năm 1977, họ đã tạo nên hệ mật n...

  pdf90 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 31/03/2015 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Chương 3 Thuật toán và lưu đồ thuật toánChương 3 Thuật toán và lưu đồ thuật toán

  Thuật toán là một hệ thống chặt chẽ và rõ ràng các quy tắc xác định một dãy các thao tác trên dữ liệu vào sao cho sau một số hữu hạn bước thực hiện các thao tác đó ta thu được kết quả của bài toán

  pdf14 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 31/03/2015 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0