• Triết học Mac - Lê nin - Chương I: Khái luận chung về lịch sử triết họcTriết học Mac - Lê nin - Chương I: Khái luận chung về lịch sử triết học

  Triết học là gì. Xã hội loài người xuất hiện cách đây khoảng gần 4 triệu năm, nhưng triết học mới xuất hiện cách đây vào khoảng hơn hai nghìn năm, vào thời kỳ xã hội chiếm hữu nô lệ ở cả phương Ðông và phương Tây.

  ppt391 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Triết học Mac - Lê nin - Chương 2: Lịch sử tư tưởng triết học trước MácTriết học Mac - Lê nin - Chương 2: Lịch sử tư tưởng triết học trước Mác

  TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ (Cổ và trung đại) 1. Điều kiện kinh tế - xã hội và đặc điểm của tư tưởng Triết học Ấn Độ cổ, trung đại. 2. Các tư tưởng triết học cơ bản của các trường phái: a) Trường phái Sàmkhuya. b) Trường phái Mimànsà. c) Trường phái Vêdànta. d) Trường phái Yoga. e) Trường phái Nyàyata f) Trường phá i Vaisesika. g) Trường phái Jain...

  pdf30 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lịch sử Triết họcBài giảng Lịch sử Triết học

  ĐỔNG TRỌNG THƯ VƯƠNG BẬT TRÌNH HẠO TRÌNH DI CHU HY LỤC CỬU UYÊN VƯƠNG THỦ HUÂN LƯU AN TƯ MÃ THIÊN DƯƠNG HÙNG VƯƠNG XUNG HƯỚNG TÚ QUÁCH TƯỢNG VƯƠNG PHỤ ĐÁI CHẤN

  pdf34 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”Bài giảng “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”

  Chương mở đầu Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm giải quyết ba vấn đề thông lệ của một môn học trước khi đi vào các nội dung cụ thể, đó là: Học cái gì? (đối tượng của môn học); học để làm gì? (mục đích của môn học); và, cần phải học thế nào để đạt được mục đích đó? (những yêu cầu về mặt phương pháp của môn học). C...

  doc55 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêninBài giảng môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Trong học thuyết này C.Mác nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người, có liên quan với vật và biểu hiện dưới hình thái quan hệ giữa vật với vật. Cơ sở về kinh tế để xác lập quan hệ giữa người với người thông qua quan hệ giữa vật với vật ở đây chính là lao động, cái thực thể, yếu tố cấu thành giá trị của hàng hóa.

  pptx79 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninBài giảng môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Chủ nghĩa Mác-Lênin: Là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen, đượcV.I.Lênin bảo vệ, phát triển. Được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại; Là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người; ...

  pptx68 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng triết học Mác – LêninBài giảng triết học Mác – Lênin

  1.1. TRIẾT HỌC LÀ GÌ? 1.1.1. Triết học và đối tượng của triết học 1.1.1.1. Khái niệm triết học Triết học xuất hiện cả ởphương Đông và phương Tây vào khoảng thếkỷthứVIII đến thế kỷthứIII (TrCN) (1) - Ởphương Đông: + Trung Quốc: Người Trung quốc cổ đại quan niệm “ triết” chính là “ trí”, là cách thức và nghệthuật diễn giải, bắt bẻcó tính...

  pdf264 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Hành chính học đại cươngHành chính học đại cương

  Môn học bao gồm các nội dung cơ bản: các lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước, quan niệm về hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay, các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước, quá trình ban hành và thực thi các quyết định hành chính nhà nước, chức năng cơ bản của hành chính nhà nước, kiểm soát đối với hành chính nhà nước và nâng cao năng lực...

  ppt281 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Hoạt động nhận thứcHoạt động nhận thức

  Định hướng cho hành vi và hoạt động của con người Nguyên tắc trực quan trong dạy học Hình thành khái niệm và biểu tượng phải chính xác Dạy học phải tính đến kinh nghiệm của trẻ

  ppt31 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Triết học Mac - Lê nin - Chương XII: Nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hộiTriết học Mac - Lê nin - Chương XII: Nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Để phát huy nguồn lực con người ở Việt Nam hiện nay, thanh niên, sinh viên nước ta cần phải làm gì? Vì sao? Phân tích luận điểm của Mác: “ Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội”. + Con người vừa là thực thể tự nhiên, thực thể xã hội. + Những yếu tố xã hội mới tạo nên bản chất con người của mỗi con ngư...

  ppt24 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 05/03/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0