Báo cáo thực tập Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm

Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất độc lập có chức năng tái sản xuất TSCĐ cho tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân. Nó góp phần tăng sức mạnh kinh tế, đẩy mạnh tiềm lực quốc phòng, là tiềm lực vật chất kỹ thuật cho sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. Trong sản xuất kinh doanh với mục đích cuối cùng là tìm kiếm lợi nhuận mà con đường chủ yếu để tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp xây dựng cơ bản là phải tìm mọi biện pháp nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo tiến độ thi công, hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây dựng. Được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn TS.Nguyễn Viết Tiến, cùng tập thể cán bộ nhân viên phòng Kế toán Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm, em đã tìm hiều và thu thập được thông tin về Công ty và những nghiệp vụ kế toán mà Công ty hiện đang áp dụng. Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với việc tìm hiểu công việc thực tế và hạn chế về nhận thức nên không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình tìm hiểu, trình bày và đánh giá về Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm nên rất mong được sự đóng góp của các thầy cô giáo! Báo cáo thực tập gồm 4 phần chính. Phần 1: Tổng quan về Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. Phần 2: Tổ chức công tác kế toán, tài chính, phân tích kinh tế tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. Phần 3: Đánh giá khái quát công tác kế toán, phân tích kinh tế và tài chính của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. Phần 4: Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp.

doc20 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 27/09/2012 | Lượt xem: 13640 | Lượt tải: 126download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI “Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm” LỜI MỞ ĐẦU 4 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MAI LÂM. 5 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. 5 1.1.1. Giới thiệu về công ty. 5 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty. 5 1.1.3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. 6 1.1.4. Quá trình hình thành và phát triển: 6 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. 6 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. 7 1.3.1. Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh. 7 1.3.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. 8 1.4. Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm qua 2 năm 2010 và 2011. 8 2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MAI LÂM. 9 2.1. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. 9 2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. 9 2.1.1.1 . Tổ chức bộ máy kế toán. 9 2.1.1.2. Chính sách kế toán tại Công ty. 10 2.1.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán. 10 2.1.2.1. Tổ chức hạch toán ban đầu. 10 2.1.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 11 2.1.2.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán. 11 2.1.2.4. Tổ chức hệ thống BCTC. 12 2.2.1. Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế. 12 2.2.2. Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. 12 2.2.3. Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh dựa trên số liệu của các báo cáo kế toán. 13 2.3. Tổ chức công tác tài chính. 14 2.3.1. Công tác kế hoạch hoá tài chính. 14 2.3.2. Công tác huy động vốn. 14 2.3.3. Công tác quản lý và sử dụng vốn- tài sản. 14 2.3.4. Công tác quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận. 15 2.3.5. Xác định các chỉ tiêu nộp ngân sách và quản lý công nợ. 15 3. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MAI LÂM. 16 3.1. Đánh giá khái quát về công tác kế toán của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. 16 3.1.1. Ưu điểm. 16 3.1.2. Hạn chế. 16 3.2. Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. 17 3.2.1. Ưu điểm. 17 3.2.2. Hạn chế. 17 3.3. Đánh giá khái quát về công tác tài chính của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. 18 3.3.1. Ưu điểm. 18 3.3.2. Hạn chế. 19 ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP. 19 KẾT LUẬN 20 LỜI MỞ ĐẦU Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất độc lập có chức năng tái sản xuất TSCĐ cho tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân. Nó góp phần tăng sức mạnh kinh tế, đẩy mạnh tiềm lực quốc phòng, là tiềm lực vật chất kỹ thuật cho sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. Trong sản xuất kinh doanh với mục đích cuối cùng là tìm kiếm lợi nhuận mà con đường chủ yếu để tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp xây dựng cơ bản là phải tìm mọi biện pháp nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo tiến độ thi công, hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây dựng. Được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn TS.Nguyễn Viết Tiến, cùng tập thể cán bộ nhân viên phòng Kế toán Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm, em đã tìm hiều và thu thập được thông tin về Công ty và những nghiệp vụ kế toán mà Công ty hiện đang áp dụng. Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với việc tìm hiểu công việc thực tế và hạn chế về nhận thức nên không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình tìm hiểu, trình bày và đánh giá về Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm nên rất mong được sự đóng góp của các thầy cô giáo! Báo cáo thực tập gồm 4 phần chính. Phần 1: Tổng quan về Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. Phần 2: Tổ chức công tác kế toán, tài chính, phân tích kinh tế tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. Phần 3: Đánh giá khái quát công tác kế toán, phân tích kinh tế và tài chính của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. Phần 4: Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MAI LÂM. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. Giới thiệu về công ty. Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm là một doanh nghiệp tư nhân được hình thành theo giấy phép kinh doanh số 21.02.001003 cấp ngày 22/3/2004. Có số vốn điều lệ là 17.000.000.000đ. Trụ sở chính đặt tại Nghiêm Thôn, Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh. Công ty Mai Lâm hoạt động trên lĩnh vực xây dựng là chủ yếu, là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân, mở tài khoản tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Bắc Ninh. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty. Chức năng của Công ty: + Tổ chức sản xuất và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký với các cơ quan chức năng của Nhà nước. + Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ký kết các hợp đồng lao động, đồng thời ưu tiên sử dụng lao động của địa phương. + Tìm kiếm, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với các đối tác trong và ngoài nước. + Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê định kỳ theo quy định của Nhà nước. Nhiệm vụ của Công ty: + Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty với phương châm năm sau cao hơn năm trước. Làm tốt nghĩa vụ với Nhà nước về việc nộp đầy đủ các khoản tiền cho ngân sách Nhà nước dưới hình thức thuế thu nhập doanh nghiệp. + Thực hiện tốt chính sách cán bộ, tiền lương, làm tốt công tác quản lý lao động, đảm bảo công bằng trong thu nhập, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ công nhân viên của Công ty. + Thực hiện tốt những cam kết trong hợp đồng kinh tế với các đơn vị nhằm đảm bảo đúng tiến độ sản xuất. Quan hệ tốt với khách hàng, tạo uy tín với khách hàng. + Làm tốt công tác bảo vệ an toàn lao động, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Trước đây ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là xây dựng bao gồm: Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông thuỷ lợi và công trình điện, xây dựng công trình cầu, cảng phục vụ giao thông đường thuỷ, kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất và mua bán các cấu kiện bê tông đúc sẵn phục vụ xây dựng. Hiện nay Công ty còn mở rộng thêm loại hình hoạt động của mình như một số ngành nghề: Mua bán và lắp đặt thiết bị văn phòng, thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, đồ điện gia dụng, lắp đặt dây truyền máy móc thiết bị cho các nhà máy khu công nghiệp, tư vấn thiết kế và lắp đặt hệ thông thiết bị mạng, mua bán máy móc thiết bị và phụ kiện thay thế, kinh doanh dịch vụ du lịch trong nước. Quá trình hình thành và phát triển: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm được thành lập và hoạt động ngày 22 tháng 03 năm 2004. Năm 2009 Công ty bắt đầu kinh doanh thêm ngành du lịch lữ hành và kinh doanh thêm ngành buôn bán nguyên vật liệu. Công ty xây dựng mà kiêm buôn bán vật liệu xây dựng là một lợi thế cho quá trình xây dựng công trình. Công ty từng bước phát triển sản xuất kinh doanh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Ngày nay Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm đã trở thành Công ty mạnh về xây dựng. Với lực lượng cán bộ công nhân viên khoảng hơn 200 người. Có thể đảm đương xây dựng các công trình xây dựng có quy mô lớn. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. Công ty đã tiếp cận thành công với các công nghệ hiện đại phục vụ cho việc kinh doanh phát triển, mở rộng quy mô của mình. Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh đấu thầu xây dựng các công trình, Công ty khai thác một cách có hiệu quả nguồn vốn vật tư, tài nguyên, nhân lực của đất nước để giữ vững và nâng cao hơn nữa uy tín và vị thế cạnh tranh của Công ty trên thị trường xây dựng, đảm bảo cuộc sống cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Tổ chức sản xuất trong Công ty Mai Lâm phần lớn là phương thức khoán gọn các công trình, các hạng mục công trình đến các đội. Công ty đã nhận thầu các công trình về dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi và bước đầu tiếp cận thành công với công nghệ hiện đại phục vụ cho công tác xây dựng. Hiện tại Công ty cũng không ngừng lớn mạnh. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh. Bộ máy của Công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến- chức năng. Giữa ban lãnh đạo và các bộ phận phòng ban trong Công ty có mối quan hệ chức năng, hỗ trợ lẫn nhau. Tổ chức bộ máy của Công ty bao gồm: Hội đồng thành viên: Là những người quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty. Giám sát Giám đốc và những cán bộ quản lý khác của Công ty. Giám đốc: Là người có trách nhiệm cao nhất của Công ty trước pháp luật về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, có cơ cấu tổ chức, cơ cấu tài chính của đơn vị theo luật Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên. Phòng kế toán tài chính: Giúp việc giám đốc lập kế hoạch khai thác và chu chuyển vốn, đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của đơn vị. Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo thu chi định kỳ, nhằm giúp Giám đốc điều hành vốn hiệu quả theo quy định pháp luật. Phòng kinh tế kỹ thuật: Giúp việc giám đốc lập phương án tổ chức thi công, phối hợp với phòng kinh doanh chuẩn bị và kiểm tra vật tư, thiết bị trước khi thi công. Tổ chức chỉ huy, giám sát, kiểm tra tiến độ, kỹ thuật thi công, được quyền đình chỉ thi công khi thấy chất lượng công tình không đảm bảo. Phòng tư vấn xây dựng: Tư vấn xây dựng và tư vấn giám sát các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp. Phòng kinh doanh: Lập kế hoạch các loại nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, dụng cụ. Thực hiện các công việc nhập xuất hàng hoá nguyên vật liệu phục vụ thi công công trình. Quản lý và lưu giữ các tài liệu có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Phòng hành chính – nhân sự: Quản lý về mặt nhân sự. Có trách nhiệm đào tạo, tuyển dụng nhân sự cho Công ty. Xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của công việc cho các phòng ban, tổ, đội thi công của Công ty. Đội thi công: Thực hiện thi công các công trình xây dựng cũng như hạng mục công trình thuộc các dự án đã trúng thầu, đồng thời tiến hành nghiệm thu khối lượng đã hoàn thành. Trực tiếp thi công công tình dưới sự chỉ đạo, giám sát của phụ trách thi công. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. Sơ đồ 1.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm (phụ lục 1). 1.4. Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm qua 2 năm 2010 và 2011. Để đánh giá khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm qua 2 năm 2010 và 2011 ta dựa vào bảng kết quả kinh doanh của công ty. Bảng 1.1. Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và thương nại Mai Lâm trong 2 năm 2010 và2011 (Phụ lục 2). Qua số liệu bảng 1.1 cho ta thấy Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2011 so với năm 2010 tăng 110.246.130 đồng, tương ứng tăng gần 9,46%, tuy nhiên mức tăng này chưa cao. Các chỉ tiêu doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận gộp và doanh thu tài chính đều tăng. Năm 2010, hoạt động của Công ty là hoạt động xây lắp đã chủ yếu đem lại lợi nhuận cho Công ty, lợi nhuận từ các hoạt động khác phát sinh không thường xuyên cũng đóng góp vào lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN của Công ty. Năm 2011 lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đã tăng gần 13,14 % so với năm 2010. Điều này cho thấy so với năm 2011 Công ty đã hoạt động hiệu quả hơn. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MAI LÂM. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. . Tổ chức bộ máy kế toán. Tổ chức bộ máy kế toán là một trong những công việc quan trọng hàng đầu trong công tác kế toán, chất lượng công tác kế toán phụ thuộc trực tiếp vào trình độ, khả năng thành thạo, sự phân công, phân nhiệm hợp lý. Công tác kế toán mà Công ty lựa chọn là hình thức tổ chức kế toán tập trung, toàn bộ công việc xử lý thông tin trong toàn Công ty được thực hiện tập trung ở phòng kế toán, các bộ phận thực hiện thu thập, phân loại và chuyển chứng từ về phòng kế toán xử lý. Phòng kế toán tài chính của Công ty có 7 người: Kế toán trưởng và các phần hành kế toán như: kế toán tiền lương, kế toán TSCĐ, kế toán CPSX và tính giá thành, kế toán thanh toán, kế toán nguyên liệu vật tư, thủ quỹ. Có thể khái quát mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty qua sơ đồ sau: Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm (phụ lục 3). Chính sách kế toán tại Công ty. Niên độ kế toán: được bắt đầu từ 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị tiền tệ: Việt Nam đồng. Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Công ty đã và đang áp dụng 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam được Bộ Tài Chính ban hành. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho, đây là phương pháp theo dõi liên tục, có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư hàng hoá theo từng loại vào các tài khoản phản ánh tồn kho tương ứng trên sổ kế toán. Phương pháp tính thuế: Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Công ty áp dụng phương pháp khấu hao TSCĐ theo đường thẳng. Hình thức kế toán mà doanh nghiệp áp dụng: Theo hình thức nhật ký chung, mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều căn cứ vào chứng từ gốc để phản ánh kết quả ghi chép và tổng hợp chi tiết theo hệ thống sổ và trình tự ghi sổ. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán. Tổ chức hạch toán ban đầu. Công ty căn cứ vào đặc điểm hoạt động mà lựa chọn loại chứng từ sử dụng trong kế toán. Mẫu biểu chứng từ kế toán lao động tiền lương, hàng tồn kho, tiền, tài sản cố định,... Công ty áp dụng theo Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ngoài ra tùy theo nội dung phần hành kế toán các chứng từ Công ty sử dụng cho phù hợp bao gồm cả hệ thống chứng từ bắt buộc và hệ thống chứng từ hướng dẫn. Việc tổ chức luân chuyển chứng từ là chuyển chứng từ từ các tổ thi công, các đơn vị lên phòng kế toán, phòng kế toán hoàn thiện và ghi sổ kế toán, quá trình này được tính từ khâu đầu tiên là lập chứng từ (tiếp nhận chứng từ) cho đến khâu cuối cùng là chuyển chứng từ vào lưu trữ. Việc sử dụng các chứng từ trên là hoàn toàn phù hợp với Công ty, trình tự lập chứng từ và luân chuyển chứng từ có hệ thống khẳng định sự liên kết giữa các phòng ban trong Công ty. Nó được thực hiện một cách đơn giản, gọn nhẹ nhưng lại hợp lý nhằm thể hiện sự chặt chẽ trong công tác kế toán. Việc lập và sử dụng chứng từ của Công ty tuân thủ theo đúng hướng dẫn ghi chép ban đầu của chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Bên cạnh đó do công trình thi công cách xa phòng kế toán của Công ty vì vậy nhiều khi việc luân chuyển chứng từ còn chậm dẫn tới việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình còn bị chậm. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. Hệ thống TK kế toán Công ty áp dụng theo hệ thống TK hiện hành theo quyết định số 15/2006/BTC của Bộ trưởng Tài chính. Do sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên nên Công ty không sử dụng TK 611. Các TK đầu tư tài chính Công ty chưa sử dụng vì ở Công ty chưa phát sinh các nghiệp vụ này. Và sau đây là một số tài khoản mà Công ty sử dụng để hạch toán nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp: TK 111; TK112; TK131(chi tiết từng công trình); TK 133; TK 1388 ; TK 136; TK 141 (chi tiết từng công trình ); TK 142 ; TK 152; TK 153; TK 154 ; TK 211.1; TK2112; TK 214; TK 241; TK331 (chi tiết từng đơn vị cung cung cấp); TK 3331; TK 311; TK 338; TK 335: TK 336; 411, 421, 511, 621,622,623,627,642 ,711, 811, 911. Việc vận dụng hệ thống TK kế toán của Công ty phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Hệ thống TK kế toán Công ty sử dụng phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý trình độ nhân viên kế toán thuận tiện cho việc ghi sổ kế toán, kiểm tra đối chiếu. Tổ chức hệ thống sổ kế toán. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán tổng hợp và chi tiết để xử lý thông tin từ các chứng từ kế toán nhằm phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính và quản trị cũng như phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát. Công ty đang áp dụng hình thức kế toán: Nhật ký chung Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Công ty có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết nên đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính. Trình tự ghi theo hình thức Nhật ký chung được thực hiện theo sơ đồ sau: Sơ đồ 2.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung (phụ lục 4). Tổ chức hệ thống BCTC. Công ty áp dụng hệ thống Báo cáo tài chính theo Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Kỳ lập báo cáo là báo cáo năm và báo cáo giữa niên độ. Nơi gửi báo cáo của Công ty là Cơ Quan Thuế, Cơ quan Thống Kê, Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư. Báo cáo kế toán là kết quả của công tác kế toán bao gồm các báo cáo: Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DN Bảng kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 - DN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 - DN Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 09 – DN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Công ty lập theo phương pháp trực tiếp. Tổ chức công tác phân tích kinh tế. Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế. Hiện nay Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm đã chủ động trong công tác phân tích kinh tế nhưng Công ty vẫn chưa có bộ phận riêng biệt tiến hành mà thực hiện công tác này là bộ phận kế toán tài chính. Việc phân tích chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, tình hình thị trường để đưa ra phương hướng kinh doanh. Thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế là cuối năm và theo yêu cầu của nhà quản lý Công ty. Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mai Lâm. Công ty thực hiện phân tích các chỉ tiêu: Phân tích tình hình thực hiện doanh thu năm nay so với năm trước. Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận năm nay so với năm trước. Các chỉ tiêu về hiệu quả chi phí kinh doanh : = = Công ty đã sử dụng phương pháp so sánh để phân tích các chỉ tiêu trên, so
Tài liệu liên quan