Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin

1. Sản xuất hàng hóa  Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội trải qua 2 kiểu tổ chức kinh tế: sản xuất tự cung tự cấp và sản xuất hàng hoá.  Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm do lao động tạo ra để trao đổi hoặc bán trên thị trường. Sản xuất hàng hoá chỉ ra đời khi đồng thời có 2 điều kiện sau

doc30 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 12242 | Lượt tải: 80download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan